”Ökad mångfald krävs även i brukad skog”

Foto: Roger Tillberg/TT

Att låsa in sig i ett system med trakt­hygges­bruk och några få dominerande trädslag kan innebära stora framtida kostnader. Det är avgörande med biologisk mång­fald även i produktions­skog, skriver fyra debattörer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Portalparagrafen i den svenska skogs­lagstiftningen slår fast att ”skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls” (våra kursiv). Sättet som den svenska skogen sköts på, det vill säga trakt­hygges­bruket, har dock på senare tid blivit allt mer omdiskuterat och ifrågasatt i samband med skogsutredningen som blev klar i slutet av 2020. Som så många gånger tidigare försöker man där finna lösningar på motsättningarna mellan trakt­hygges­bruket och andra naturnyttor, som biologisk mångfald. Ett problem är att diskussionen under lång tid har formulerats som en motsättning mellan ”hållbar” produktion och biologisk mångfald, där mångfalden enbart ses som en rödlistad mångfald som inte hör hemma i produktions­ekosystemen, och begreppet ”hållbar” förblir otydligt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons