Ökad juristmakt hotar demokratin

POLITISERING. Att EG-domstolens tolkningar gör att demokratiskt fattade beslut undermineras är allvarligt. Även inom Sverige märks domstolarnas ökade maktanspråk. Riksdagens makt måste stärkas för att skydda politiska beslut, skriver LO:s och TCO:s chefsjurister.

Under strecket
Publicerad
Annons

nder sommaren har det rapporterats att närmare 10 procent av riksdagsledamöterna har lämnat sina politiska uppdrag i förtid. Orsaken till avhoppen varierar naturligtvis, men en starkt bidra-gande orsak är att riksdagen har förlorat makt och inflytande.

Utan egentlig debatt sker en maktförskjutning från folkvalda politiker till jurister och domstolar. Som fackförbundsjurister har vi nyligen fått ett kvitto på denna oroande utveckling.

Annons
Annons
Annons