”Ökad invandring löser knappast problemen”

Professor Mats Hammarstedt svarar Arbetsförmedlingen om invandring, demografi och välfärden.
Professor Mats Hammarstedt svarar Arbetsförmedlingen om invandring, demografi och välfärden. Foto: Linnéuniversitetet
Under strecket
Publicerad
Annons

Mikael Sjöberg och Torbjörn Israelsson från Arbetsförmedlingen konstaterar att Sveriges demografiska utveckling får konsekvenser för framtidens välfärd. Tre tänkbara lösningar på situationen presenteras: En ökad sysselsättning i den befintliga befolkningen, ökad produktivitetstillväxt samt ökad nettoinvandring, med tillägget ”inte minst arbetskraftsinvandring”.

Att skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes födda och framförallt vissa grupper av utrikes födda är stora är välkänt. Här finns således potential till sysselsättningsökning och åtgärder för att åstadkomma en sådan ökning är helt säkert nödvändiga.

Annons
Annons
Annons