”Ökad hemlig avläsning hot mot integriteten”

Foto: TT

Rättsstatliga och grundläggande värden riskerar att urholkas i samma takt som möjlig­heterna att använda hemlig dataavläsning utökas. Det skriver tre debattörer.

Under strecket
Publicerad
Annons

I den kriminalpolitiska debatten diskuteras just nu olika tvångsmedel som polis och åklagare kan få tillgång till som verktyg i brotts­bekämpningen. En del av dessa har också blivit verklighet, såsom införandet av tvångsmedlet hemlig data­avläsning. Som en del av regeringens 34-punktsprogram för åtgärder mot gäng­kriminalitet har svensk polis sedan den 1 april 2020 fått möjlighet att installera spion­program i privatpersoners mobiltelefoner och datorer för att kunna avlyssna krypterad datatrafik. Trots att det handlar om ett verktyg som går väldigt långt in i den enskildes privata sfär, argumenterar såväl olika politiska partier som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att det bör göras ännu enklare att använda aktuellt tvångsmedel.

Annons
Annons
Annons