Ökad fransk vin- och spritexport

Under strecket
Publicerad
Annons

Värdet av den franska exporten av vin och sprit under 2002 steg med 5,6 procent jämfört med året före. Samtidigt fortsatte dock den franska vin- och spritindustrin att tappa andelar på världsmarknaden enligt det franska centret för utrikeshandel, CFCE. En bubblande exportökning för champagne, upp med 13,2 procent, låg bakom stora delar av den totala ökningen. Totalt uppgick den franska vin- och spritexporten till 7,8 miljarder euro. Merparten av exporten gick till Belgien, Storbritannien, Nederländerna och USA. Ökningen ägde främst rum i USA, Tyskland och Singapore, medan exporten vek ned markant i Kanada, Danmark, Japan och Schweiz.
Räknat i volym ökade vin- och spritexporten med 1,1 procent, med en viss uppgång i december som balanserade vikande exportvolymer i oktober och november. direkt

Annons
Annons
Annons