Annons

”Ökad arbetsglädje kan ge höjt välstånd på köpet”

Svenskt arbetsmiljöarbete måste fokusera mycket mer på vad som skapar välbefinnande i arbetet. Ett program för ökad arbetsglädje är också centralt för att öka välståndet, skriver Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Under strecket
Publicerad

Det är problematiskt att välbefinnandet i arbetet trendmässigt har minskat i Sverige sedan slutet av 1980-talet, skriver Daniel Lind.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 2

Daniel Lind

Foto: PressbildBild 2 av 2

Det är problematiskt att välbefinnandet i arbetet trendmässigt har minskat i Sverige sedan slutet av 1980-talet, skriver Daniel Lind.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
Det är problematiskt att välbefinnandet i arbetet trendmässigt har minskat i Sverige sedan slutet av 1980-talet, skriver Daniel Lind.
Det är problematiskt att välbefinnandet i arbetet trendmässigt har minskat i Sverige sedan slutet av 1980-talet, skriver Daniel Lind. Foto: Janerik Henriksson/TT

I vårpropositionen 2017 aviserar regeringen att nya indikatorer ska komplet­tera BNP-måttet. Det är ett historiskt och nödvändigt steg mot en mer rättvisande bild av välståndets utveckling i Sverige. Särskilt positivt är att regeringen lyfter fram subjektivt välbefinnande som ett mått på välstånd. Arbetets innehåll är centralt för väl­befinnandet och en ökad nöjdhet med arbetet minskar sjukskrivningarna, stärker konkurrenskraften och skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Annons
Annons
Annons