Ökad användning av fossilgas ökar utsläppen

Swedegas vd Lars Gustafsson skriver på Brännpunkt den 18 juli att en satsning på naturgas sänker utsläppen och är en förutsättning för att marknaden för biogas skall utvecklas. Ett argument som helt saknar grund och inte kan bli mer felaktigt. Det skriver representanter för bland andra LRF och Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Naturgas är ett fossilt bränsle och en ökad användning innebär ökade utsläpp av koldioxid. Fossilgasen konkurrerar ut biobränslen, minskar antalet gröna jobb i Sverige och ökar vårt beroende av energiimport.

Under 80-talet var det kanske relevant att byta ut diesel, brännolja, bensin och kol av betydligt sämre kvalitet än i dag för att rå på utsläpp av partiklar, försurning etc. Detta är dock inte den stora utmaningen för energisektorn i Sverige idag, utan det är klimatpåverkan som måste prioriteras. Det säger sig då självt att den fossila naturgasen inte är en del av lösningen, särskilt som Sverige har utmärkta förutsättningar för utbyggnad av förnybar energi.

Annons
Annons
Annons