Öka samarbetet äldreomsorg–brandförsvar

Under strecket
Publicerad
Annons

Idag firas första advent och det första av de levande ljusen i adventsljusstaken i familjers hem och på arbetsplatser runt om i landet tänds. I samband med denna tid på året då dagarna är mörkare och allt fler tänder levande ljus följer tyvärr fler bränder i såväl hem som på arbetsplatser.

Avsaknad av fysisk rörelseförmåga och ofta avtagande förmåga att se, känna lukt och höra, gör många äldre särskilt utsatta. Stockholms stad har därför genom Äldrenämnden ett samarbete med Storstockholms brandförsvar för att förebygga bränder hos äldre. Tyvärr är det få andra kommuner i landet som adresserat problematiken. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bara ett tiotal kommuner ett etablerat samarbete mellan äldreomsorgen och det egna brandförsvaret.

Annons
Annons
Annons