Annons
Kommentar

Sam Sundberg:Öka läsförståelsen – börja med kulturskribenterna

Foto: Samuel Aschfield Ill: Staffan Löwstedt

De som ropar högst i debatten om att unga inte kan läsa tycks själva sakna förmåga att ta till sig forskningsrapporter och granska tv-dokumentärer. Diskussionen om den minskade läs- och skrivkunnigheten är full av vantolkningar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Bokmässan är inte längre vad den varit. Skoskav och mingelvin har ersatts av ”webbinarier”. Något som däremot är exakt som vanligt är den eviga krisen för ungdomars läs- och skrivförmåga. Således är mässans tema för året det uppfordrande ”LÄS! LÄS! LÄS!”. Med det vill mässan, med all rätt, lyfta fram språket och läsningen som det demokratiska samhällets grundvalar.

Panelsamtalen om ungas läskunnighet blir ett appendix till de senaste veckornas debatt om Utbildningsradions dokumentär ”Skrivglappet” och Förläggarföreningens rapport ”Läsandets årsringar”. Det är en debatt som till stora delar faller in i den ”skrivkrisgenre” som utbildningsvetaren Martin Malmström definierade i sin doktorsavhandling ”Synen på skrivande” 2017. Med nedslag i 1970-talet, 1990-talet och 2010-talet visar han hur samma farhågor flammar upp gång på gång, med varierande förtecken men likartat narrativ: det går utför med ungdomen.

Annons
Annons
Annons