Öka kommunalt ansvar för vägar

Svensk väg- och järnvägssektor behöver vitaliseras. I en ny ESO-rapport föreslås att ansvar omfördelas från staten till regioner och kommuner. Dessutom bör avgiftsfinansieringen öka, skriver Pia Kinhult och Björn Hasselgren.

Under strecket
Publicerad
HASSE HOLMBERG / SCANPIX
Foto: HASSE HOLMBERG / SCANPIX
Annons

Det hävdas ofta i debatten att staten måste ta sitt ansvar för vägar och järnvägar. Det brukar i allmänhet innebära att staten ska öka sina utgifter för både underhåll och investeringar. Vi menar dock att staten i stället behöver ta sitt ansvar på ett annat sätt. Genom att se till att drivkrafter för innovation, utveckling samt för effektivitet i systemen tillåts komma fram. Och genom att lämna ansvar till regioner, kommuner och privata företag. Det framgår av en ESO-rapport Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering, som publiceras i dag.

Alltsedan 1930-talet har staten haft ett fast grepp om järnvägar och vägar i Sverige. Vid den tidpunkten fattades beslut om att förstatliga det stora antalet privata och lokala järnvägar som utgjorde en dominerande del av den svenska järnvägen. Vägar utanför städerna fördes samtidigt från lokal nivå till staten i ett mycket omfattande beslut. Många kritiserade besluten för att de gick för långt. Man menade att staten fick en för stark ställning i transportinfrastrukturen. Bland annat om man jämförde med andra länder.

Annons
Annons
Annons