”Ojnareskogen en möjlighet för industrin”

Ett Natura 2000-område på Gotland – som sätter stopp för kalkbrytning – kan öppna upp för en omställning av svensk basindustri. Kalk är viktig för industrin. Men mineralerna behöver inte nödvändigtvis tas från jordskorpan, skriver nio forskare.

Under strecket
Publicerad
Ökad cirkulation av kalk och kalcium är ett alternativ till ny brytning, skriver författarna. Bilden visar ett provbrott i Ojnareskogen.

Ökad cirkulation av kalk och kalcium är ett alternativ till ny brytning, skriver författarna. Bilden visar ett provbrott i Ojnareskogen.

Foto: Stig Hammarstedt/TT
Annons

Regeringsbeslutet om att skydda Ojnare­skogen och därigenom för­hindra kalkbrytning bör inte ses som ett hinder för svensk råvaruindustri, i stället innebär detta en omstruktureringsmöjlighet. Framgångarna för bas­industrin i Sverige har genom historien byggt på innovationer inte sällan frampressade av miljö­argument, till exempel icke-klorblekt papper eller freonfria kylskåp. Med regeringsbeslut finns en möjlighet till en omställning av den svenska indu­strin mot en mer cirkulär ekonomi med ökad satsning på sekundära råvaror som insats i produktionen. Ökad cirkulation av kalk och kalcium, som alter­nativ till ny brytning, skulle inte bara minska konflikter om markanvändning som på Gotland utan även utgöra en viktig pusselbit i att nå de förhandlade klimatmålen i Paris. En satsning på sekun­dära råvaror som ersättning till ny brytning av kalk skulle kunna göras med medel regeringen avsatt till utveckling av norra Gotland.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons