Människor som vill lära djur tala människospråk agerar i ett språkspel där människospråket betraktas som det enda äkta språket.
Människor som vill lära djur tala människospråk agerar i ett språkspel där människospråket betraktas som det enda äkta språket. Foto: TT

Människans måttstock räcker inte till för djuren

Om man definierar språk enbart som det talade människospråket så kommer djur alltid att vara språkligt underlägsna – men det går att se språk i ett vidare perspektiv.

Publicerad

Tidigare har jag beskrivit hur människor på olika sätt haft språklig kontakt med andra djur. De här typerna av kontakt kan inte riktigt jämföras med ett naturligt språk, som nederländska eller engelska, men de kan i hög grad uppfattas som språkliga uttryck. I den filosofiska traditionen har man ända sedan Platon sökt sanningen. Den sanningsbild som målats upp är universell och entydig.

Enligt Platon stod sanningen inte att finna i det dagliga livet, utan i eviga idéer som enbart kan uppfattas med förnuftet och som vi kan se återspeglas i verkligheten omkring oss. Till den sanningsbilden hör dels tanken att språket är en entydig och ren återspegling av det som det hänvisar till, dels tanken att ”språk” går att definiera och få kunskap om på ett entydigt sätt. ”Språk” har enligt den uppfattningen en fastlagd betydelse som är universellt giltig.