Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Kommentar

Carolina Neurath: Ointresse för banken – blir Qvibergs försvar

HQ-rättegångarna

Är det här ett genomarbetat försvar i en tingsrätt eller högläsning ur Mats Qvibergs självbiografi? Den frågan infinner sig i den inledande delen av den tredje rättegångsdagen i målet kring HQ-härvan – där bolagets tidigare ordförande, via sitt försvar, lägger fram sin motbild.

HQ rättegången vandrar vidare på Stockholms tingsrätt. På bild, Mats Qviberg.

HQ rättegången vandrar vidare på Stockholms tingsrätt. På bild, Mats Qviberg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Åhörarna får av advokat Hans Strandberg ta del av Qvibergs bakgrund och intressen. ”Han är utbildad civilekonom, hans stora intresse har alltid varit aktier och han har alltid varit intresserad av långsiktiga placeringar.” Qviberg har aldrig varit någon ”daytrader”, berättar Strandberg.

Bakgrundsbeskrivningen ska senare koka ner i en förklaring till varför Mats Qviberg inte kände till problematiken på detaljnivå i tradingportföljen som fällde banken. Och att han överlag hade dålig insyn i HQ Bank. ”Han var mest intresserad av HQ Fonder, det stämde mer överens med hans intressen”, enligt Hans Strandberg.

Tydligen är det så lätt: att bara konstatera att moderbolagets ordförande inte var tillräckligt intresserad av banken.

Annons
X

Här kan det vara värt med en liten påminnelse om Aktiebolagslagen. Där är det svårt att hitta någon skrivelse om att du som ordförande kan slippa ansvar med hänvisning till att du hade annat som ”stämde mer överens” med dina intressen. Däremot framgår i lagen att koncernstyrelsen löpande ska bedöma koncernens ekonomiska ställning.

Men den någon udda motbilden stannar inte där. Qviberg var nämligen inte bara ointresserad av bankens mest riskfyllda verksamhet, han hade heller inte tid att hålla på att engagera sig, får vi höra. Mats Qviberg har inte skött banken utan ”han har haft ett antal andra styrelseuppdrag", enligt ombudet.

Moderbolaget HQ:s enda dotterbolag av betydelse var HQ Fonder och HQ Bank, varav banken var den största tillgången och som rimligen borde ha krävt störst omsorg från styrelsen.

Tradingportföljen utgjorde inte bara en stor del av banken, den var också den mest riskfyllda verksamheten. De högsta topparna var länge medvetna om att den drogs med allvarliga problem. Eller för att citera Mats Qviberg när han i maj år 2010 kommenterar tradingverksamheten, ”Nu har det brunnit i tre år, det är inte okej”, sa han till ekonomisajten e24.

Senare under dagens rättegång lyftes ytterligare parametrar upp av Qvibergs andra advokat, Olle Kullinger, för att fortsätta distansera klienten från problemverksamheten.

I advokatens anförande pekas på att tradingen de sista månaderna var placerad i en lokal på Hovslagargatan på Blasieholmen, medan HQ och HQ Bank fanns i lokaler på Regeringsgatan. Även detta ska alltså, enligt försvaret, ses som en förmildrande omständighet till att de högst ansvariga i banken inte kände till felen i tradingen.

Qvibergs ombud lade under dagen energi på att peka på vilken kompetens som fanns i banken och i styrelsen. Och lyfte upp enskilda mellanchefers roll. Som högst ansvarig i ett bolag kan du delegera uppgifter. Men man kan aldrig delegera ansvar.

Annons
Annons
X

HQ rättegången vandrar vidare på Stockholms tingsrätt. På bild, Mats Qviberg.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X