Annons
X
Annons
X

”Ohederligt sätt att tillskriva folket ändrade åsikter”

Hur frågor ställs påverkar svaret. Det är grundläggande för alla som kan något om statistik. Att framställa de egna frågorna om vinstförbud som en reell skillnad i opinionen är inget annat än ohederligt och ovetenskapligt. Det skriver företrädare för Kommunal i en replik.

Vinster i välfärden
Maja Fjaestad och Torbjörn Dalin
Maja Fjaestad och Torbjörn Dalin Foto: Pressbilder

REPLIK | VINSTER I VÄLFÄRDEN

I en debattartikel på Näringsliv Debatt skriver Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm och vd Johan Eklund om debatten kring vinster i välfärden. De ondgör sig bland annat över att ”välfärden har blivit ett slagträ i den politiska debatten där retoriken är viktigare än fakta”. Vi håller med författarna om att debatten skulle tjäna på att alla försökte hantera statistik och fakta på ett bättre sätt. Det är därför förvånande att Braunerhjelm och Eklund själva tar kraftiga genvägar i sitt sätt att handskas med statistiska undersökningar och fakta.

I artikeln skriver författarna:Som framgått av debatten skulle Välfärdsutredningens förslag omöjliggöra fortsatt verksamhet för en rad företag. Mot den bakgrunden svarar 39 procent av de tillfrågade att de är för ett vinstförbud medan en större andel är emot (48 procent). Detta resultat skiljer sig med andra ord från tidigare resultat där en betydligt större andel (67 procent) ställde sig bakom ett vinstförbud.”

Artikelförfattarna gör här en jämförelse mellan två tidpunkter och konstaterar att resultatet skiljer sig åt. Professor Braunerhjelm och professor Jakob Eklund menar i artikeln att det är svårt ”att uttala sig säkert om” varför resultatet från de två undersökningarna skiljer sig åt. De menar dock att ”attityderna kan ha påverkats i och med att frågan uppmärksammats och granskats allt mer”. ”Eller …” som de sedan lägger till som förklaring ”… möjligen att frågorna ställts på något annorlunda sätt.”

Annons
X

Låt oss jämföra frågeställningarna vid de två tidpunkterna för att se om skillnaden eventuellt kan bero på att frågorna ställdes på ett ”något annorlunda sätt”. I den senare undersökningen var frågeställningen ”Om vinstförbud innebär att den privata verksamheten i skola, vård och omsorg måste upphöra. Tycker du då att ett vinstförbud skulle vara…” Här kan respondenten välja mellan att svara ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Ganska dåligt”, ”Mycket dåligt” eller ”Tveksam, vet ej”.

Svaren från den undersökningen jämförs sedan med resultatet av en tidigare undersökning då frågeställningen var ”Vad är din inställning till ett förslag för att begränsa möjligheterna att dela ut vinst till ägarna i företag som verkar inom den skattefinansierade välfärdssektorn (sjukvården, förskolan, äldreomsorgen mm)?” Här var svarsalternativen ”Mycket bra förslag”, ”Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag”, ”Mycket dåligt förslag” eller ”Vet ej”.

Det är elementär statistisk vetenskap att sättet hur frågan ställs påverkar tolkningen och därmed svaret. Att framställa denna undermåliga statistiska jämförelse som en reell skillnad i opinionen är inget annat än intellektuellt ohederligt – och ovetenskapligt.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Maja Fjaestad

  samhällspolitisk chef, Kommunal

  Torbjörn Dalin

  ekonom, Kommunal

  Annons
  Annons
  X

  Maja Fjaestad och Torbjörn Dalin

  Foto: Pressbilder Bild 1 av 2
  Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X