”Ohållbart läge för unga utan bostad”

De unga har hamnat i en ohållbar situation när det gäller möjligheten att skaffa en bostad. Nu har läget förvärrats i och med det nya kravet på amortering. Därför är det dags att tänka nytt, ­skriver Stojko Gjurovski, Danske Bank Sverige.

Under strecket
Publicerad

Bolånetaket i kombination med det nyligen införda amorteringskravet gör det mycket svårt för unga att skaffa egen bostad.

Foto: Tomas Oneborg

Stojko Gjurovski

Foto: Pressbild
Annons

När Finansinspektionen införde bo­lånetaket hösten 2010, var syftet att dämpa hushållens skuldsättning, öka konsumentskyddet och stoppa en osund utveckling på kreditmarknaden. Man menade att hushållen blir mer sårbara för räntehöjningar och prisfall på ­bostäder med höga belåningsgrader, men vi kan konstatera att det är våra unga som istället har hamnat i en ohållbar situation.

Något som många befarade redan innan införandet och idag är det 353 000 unga vuxna som säger att de vill ha en egen bostad.

Annons
Annons
Annons