Annons

Ohållbar syn på tv i datorn

En internetansluten dator kan inte ta emot tv-sändningar på internet – för det krävs ett program. Att förvaltningsrätten ändå slagit fast att nätanslutna datorer ska ses som tv-mottagare är otillfredsställande, skriver Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH.

Under strecket
Publicerad

I måndags meddelade förvaltningsrätten i Luleå ett tjugotal domar i mål rörande radio- och tv-avgift. Målen gäller personer som fått avgiftskrav från Radiotjänst AB men överklagat. Bedömningen som förvaltningsrätten gjort gäller om en internetansluten dator är en tv-mottagare. Alla som överklagat har fått avslag.

Bedömningen följer förarbetet i Prop. 2005/06:112, avsnitt 15.2 Avgiftssystemet: De som kan ta del av ett schemalagt tv-utbud ska betala radio- och tv-avgift oavsett distributionssätt. Det räcker alltså enligt rätten att man kan ta emot tv-utbudet för att mottagaren ska uppfylla lagkravet i 1989:41 om att den ska vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen
främst används till andra ändamål. Av detta följer domstolens slutsats att en dator är en avgiftspliktig tv-mottagare.

Annons
Annons
Annons