Annons
X
Annons
X

Ohållbar situation för förlossningsvården i Stockholm

Förlossningsvården i Stockholm kan inte stå och falla med självuppoffrande insatser från länets barnmorskor. I grunden handlar problemen om ett bristande politiskt ansvar, skriver oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson (S).

BRÄNNPUNKT | FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Hur kommer det sig att historien hela tiden upprepar sig i moderaternas Stockholm?
Helene Hellmark Knutsson

De senaste veckorna har det rapporterats om en mycket pressad situation på landets akutsjukhus, inte minst i Stockholm. Läget är så allvarligt att akutsjukhusen i Stockholms län inte ens klarar en influensaepidemi utan att behöva gå i stabsläge. Men även situationen inom förlossningsvården är ansträngd. Vid flera tillfällen har vi under vintern kunnat ta del av hur detta går ut över såväl de födande kvinnorna som personalen. Så sent som förra månaden kunde vi läsa i medierna om kvinnor som tvingas föda utan bedövning i en skrubb eller som ringer till förlossningskliniken, men ingen i personalen hinner svara.

På sociala medier går det dagligen att ta del av verklighetsbeskrivningar och ögonblicksbilder av en förlossningsvård i kris. Jag har själv nyligen besökt förlossningarna vid såväl Karolinka sjukhuset i Solna och Danderyds sjukhus och hört den frustration som barnmorskor och undersköterskor upplever. Det är de som betalar priset för att upprätthålla en god patientsäkerhet, genom inställda matraster och toalettbesök.

Annons
X

Detta är en ohållbar situation. Men i likhet med det pressade läget inom akutsjukvården, är detta en situation som förvärrats över lång tid och som i grund och botten är ett resultat av bristande politiskt ansvar.

För ett år sedan började Socialdemokraterna ställa frågor till den moderata landstingsledningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i landstingsfullmäktige om de ansåg att sjukvården var väl rustad inför sommaren. Skälet till frågorna grundade sig i att vi då fått signaler från sjukhusen om att det var svårt att klara bemanningen av sjuksköterskor inför sommaren. Gång på gång möttes vi av lugnade besked, inte minst den 14 juni 2012 då landstinget via sin presstjänst lät meddela att: ”Förlossningsvården fungerar som vanligt och bedöms nu kunna klara av den beräknade ökningen av förlossningar under juli och augusti.”. Men samma dag slog barnmorskorna på Huddinge larm om att patientsäkerheten på förlossningen var hotad.

Nu, ett år senare och med facit i hand, kan vi konstatera att förra sommaren blev mycket besvärlig, både för patienterna och för personalen. Läget blev så pressat att landstinget var tvungna att skjuta på operationer och man fick skicka fler gravida än vanligt till sjukhus utanför Stockholms län för att det helt enkelt saknades plats. Tyvärr verkar vi återigen stå inför samma scenario denna sommar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enligt statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting ökade antalet hänvisningar till annan klinik än den som kvinnan själv valt från 1 580 till 1 780 stycken mellan 2011 och 2012. Antalet hänvisningar till förlossningskliniker utanför länet ökade också under samma period, från 57 till 94 stycken, vilket motsvarar en ökning på 65 procent. I år beräknas det födas drygt 450 fler barn i Stockholm mellan februari och juli jämfört med samma månader 2012. Detta ställer ännu högre krav på förlossningsvården, samtidigt som barnmorskor och undersköterskor som vi träffar ute i verksamheten redan nu är trötta och slutkörda efter en höst och vinter med hög beläggning.

  Den 9 februari i år publicerade flera barnmorskor ett öppet brev på Vårdförbundets hemsida att de inte längre kan ta ansvar för den vård de bedriver under rådande förhållanden. Det är en signal som måste tas på allvar. Hur kommer det sig att historien hela tiden upprepar sig i moderaternas Stockholm? För till skillnad från akutsjukvården har landstinget stora förutsättningar att planera förlossningsvården i god tid – det är nio månader från start till mål om allt går som det ska.

  Efter förra sommaren begärde vi Socialdemokrater att en särskild sommarkartläggning skulle genomföras med det uttalade syftet att resultatet av granskningen skulle leda till förbättringar inför den stundande sommaren. Vi ville också att en handlingsplan inför sommaren 2013 skulle tas fram och att denna skulle vara väl förankrad hos såväl sjukhusens ledningsorganisationer som berörda fackförbund. Vi kan dock konstatera att det aldrig presenterades någon särskild sommarkartläggning.

  Därför ställer jag vid tisdagens landstingsfullmäktige följande fråga till det ansvariga sjukvårdlandstingsrådet Filippa Reinfeldt: Har ni säkerställt hur bemanningen inom förlossningsvården ska lösas inför sommaren? Svaret är avgörande för alla de barnmorskor från hela Stockholms län som på tisdagen
  kommer att demonstrera utanför landstingshuset i Stockholm. De har rätt att få de grundläggande förutsättningarna som behövs för att kunna göra ett bra jobb.

  HELENE HELLMARK KNUTSSON (S)

  oppositionslandstingsråd, Stockholms län

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X