Annons

Magnus Bremmer:Ögonblick av en självbild i förvandling

Från litografier till daguerrotyper och fotografier: i mitten av 1800-talet innebar nya tekniska lösningar nya villkor för produktionen och konsumtionen av bilder. I avbildningar av Stockholm gick utvecklingen hand i hand med den snabba moderniseringen av själva motivet.

Uppdaterad
Publicerad

Föreställ er Norrbro år 1840, en vintrig eftermiddag i december. I synfältet mot Slottet är det mesta sig likt för nutida ögon, där reser sig den norra Logårdsflygeln på Tessins slottsbyggnad. Men i norra änden, vid Gustav Adolfs torg, står ännu det gamla operahuset, där Gustav III sköts på maskeradbalen och som ska komma att rivas först 1892. På Helgeandsholmen i väster finns bara lägre bebyggelse. Riksdagshuset uppfördes först vid sekelskiftet, och förresten är införandet av tvåkammarriksdag ännu ett par decennier bort. Här ligger istället sedan ett år tillbaka den så kallade Norrbrobasaren – en boutique-länga av parisiskt snitt och ett signum för huvudstadens moderniseringsiver.

I basarens södra ände finns Adolf Bonniers bokhandel. Där säljs inte bara böcker och tidskrifter, utan också frukterna av en numera blomstrande bildindustri. Den litografiska konsten, som introducerades i seklets början, har nått en estetisk och teknisk höjdpunkt. Bonnier håller sig säkert med ett, för den borgerliga publiken, tillfredsställande utbud av olika planschverk med pittoreska och topografiska vyer – inte minst över huvudstaden med omnejd.

Annons
Annons
Annons