Annons

”Ogenomtänkt förslag om minimilön i EU”

Ordföranden för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen.
Ordföranden för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Foto: Philipp von Ditfurth/TT

En klåfingrig reglering av löner inom EU riskerar att leda till ökad politisk splittring. Det är antagligen det sista som EU-projektet behöver för närvarande, skriver Per Skedinger, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Under strecket
Publicerad

I somras aviserade den nytillträdande ordföranden för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, att hon avsåg att införa en lagreglerad minimilön för alla arbetstagare i EU. Hur en sådan minimilön rent konkret ska utformas har ännu inte offentliggjorts. Det gäller exempelvis viktiga frågor som minimilönens nivå i förhållande till andra löner på arbetsmarknaden, möjligheten till anpassningar på nationell nivå och hur tvingande regleringen kommer att bli. Men redan nu står klart att själva idén med en lagreglerad minimilön på EU-nivå har så avgörande brister att den aldrig ens borde ha kommit upp på den politiska agendan.

Dessa tillkortakommanden beror inte enbart på att lagreglering är ett främmande inslag på den kollektivavtalsreglerade svenska arbetsmarknaden som hotar parternas autonomi rörande lönebildningen. Det finns andra tungt vägande invändningar mot EU-förslaget. EU-kommissionen kan också spela en mer konstruktiv roll för utformningen av minimilöner inom unionen.

Annons
Annons
Annons