X
Annons
X

Ofrivilligt barnlösa nekas vård

PROVRÖRSBEFRUKTNING. Landstingen diskriminerar systematiskt ofrivilligt barnlösa genom att vården begränsas utan medicinsk grund. Vi hoppas att Nobelpriset nu skapar nya förutsättningar, skriver Lina Ullerstam och Johanna Mannung från föreningen Barnlängtan.

Det är med stor glädje vi har tagit emot beskedet att Robert Edwards tilldelats Nobelpriset i medicin för sitt arbete med assisterad befruktning. Hur mycket Edwards forskning har hjälpt oss och andra ofrivilligt barnlösa är för utomstående svårt att förstå. Samtidigt tvingas vi konstatera att trots de möjligheter som den moderna medicinen ger och som nobelkommittén nu valt att belöna med vetenskapens finaste pris så väljer svenska makthavare att kraftigt begränsa tillgången till provrörsbefruktning.

Ofrivillig barnlöshet är en sjukdom som innebär en livskris. De drabbade får en krisreaktion när barnet de så gärna önskar inte blir till. Förloppet vid en vanlig kris är att man efterhand accepterar och går vidare till bearbetning och nyorientering. För ofrivilligt barnlösa får krisen ett annat, mycket svårare och mer långdraget förlopp. De drabbade vet inte vad de ska sörja – ett barn som kommer senare än man önskar eller ett liv utan ett efterlängtat barn. Den utdragna krisreaktionen orsakar att ofrivilligt barnlösa har dramatiskt sänkt livskvalitet – resultat som påvisas i studie efter studie.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X