Annons
X
Annons
X

”Ofrivilligt barnlösa får lida när lagförslag dröjer”

Frågan om exempelvis donation av embryon blir inlåst i en större utredning om föräldraskap, där det är svårt att nå politisk enighet. Det försvårar för de ofrivilligt barnlösa, skriver Kristina Ljungros och Sara Bäckström, RFSU.

Kristina Ljungros och Sara Bäckström
Kristina Ljungros och Sara Bäckström Foto: RFSU, Nadja Hallström

DEBATT | OFRIVILLIG BARNLÖSHET

En ensamstående kvinna i Sverige kan endast få barn om man använder hennes egna ägg eftersom det inte är tillåtet med assisterad befruktning med både donerade spermier och donerat ägg, eller donerat redan befruktat ägg (embryodonation). Det innebär att ett olikkönat par som saknar förmåga att använda egna ägg och spermier inte kan få hjälp av svensk hälso- och sjukvård. Eller att samkönade par som behöver donerade ägg inte heller omfattas, eftersom man inte får ta emot donation av både ägg och spermier. Många ofrivilligt barnlösa drabbas.

Begränsningarna i lagstiftningen drabbar många ofrivilligt barnlösa och för ett år sedan kom utredningen ”Olika vägar till Föräldraskap” som föreslog en ändring av saken. Det ska bli tillåtet i Sverige att använda både donerade spermier och ägg vid assisterad befruktning. Äntligen kan fler få möjligheten till hjälp med efterlängtade barn.

Utredningen innehåller dessvärre en mängd olika förslag till föräldraskap där vissa är politiskt infekterade, medan andra som exempelvis embryodonation har en tydlig politisk enighet. För att tala klarspråk är frågan om embryodonation, och flera andra viktiga frågor, så som transpersoners rättigheter vid föräldraskap, inlåsta på grund av att utredningen även hanterar frågan om surrogatmoderskap. 

Annons
X

RFSU varnade för problematiken redan vid inlämnandet av vårt remissyttrande för ett år sedan då vi skrev ”RFSU anser att det är av stor vikt att frågorna i utredningen kan separeras och RFSU anser att dessa bör hanteras separat i den fortsatta processen för att inte alla delar av utredningen ska bli inlåsta av den komplexa och politiska frågan om surrogatmoderskap.”

Ett år senare kan vi konstatera att vi fått rätt i vår farhåga. Inte ens den helt akuta frågan om barn som blir statslösa vid surrogatarrangemang i utlandet har lösts, trots att det stod klart vid RFSU:s seminarium i frågan under Almedalsveckan förra året att samtliga partier var överens om att man måste lösa det och att utredningen inte hade utrett frågan tillräckligt. 

Det är hög tid för justitiedepartementet och justitieministern Morgan Johansson att komma med konkreta åtgärder och frigöra de frågor som skulle ge stora effekter för ofrivilligt barnlösa istället för att låta dessa vara tyngda av en ideologisk fråga om surrogatmoderskap.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kristina Ljungros

  förbundsordförande RFSU

  Sara Bäckström

  förbundsjurist RFSU

  Annons

  Kristina Ljungros och Sara Bäckström

  Foto: RFSU, Nadja Hallström Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X