Annons

”Ofrivillig keynesianism kan förklara svensk tillväxt”

Sverige har tagit emot ett stort antal människor som i huvudsak inte arbetar och betalar skatt. Ändå är ekonomin urstark med kraftig tillväxt. Hur är det möjligt? Den frågan försöker statsvetare Bo Rothstein svara på.

Under strecket
Publicerad

Bo Rothstein

Foto: Wikipedia

Den totala svenska ekonomin har under 2016 växt fyra gånger så mycket som de övriga nordiska ländernas – trots att Sverige tagit emot många flyktingar, skriver Bo Rothstein.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bo Rothstein

Foto: Wikipedia

Det är något som skaver svårt i den svenska debatten om flyktinginvandringen. Det är närmast ingen hejd på de alarmistiska utropen om de problem som denna invandring skapar. Det handlar mycket om gängkriminalitet, svårigheter med integration på arbetsmarknaden, sjunkande resultat i skolan, hedersrelaterat våld och förtryck, ökade sociala klyftor, skärpt bostadssegrering, rekrytering till olika terroristgrupperingar, etnisk diskriminering och bristande respekt för svenska normer som jämställdhet och sekularisering. Det finns många skäl att fokusera på dessa problem och de skall ingalunda förnekas.

Men det finns nu en annan sida som inte i tillräcklig utsträckning lyfts fram. År 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande flyktingar. För att få ett perspektiv på denna siffra kan framhållas att om USA skulle tagit emot en lika stor andel jämfört med sin befolkning skulle det handlat om cirka 5 miljoner människor. Men under detta år tog landet emot enbart cirka 70 000. För Storbritannien skulle det ha handlat om cirka 900 000 personer men man tog emot endast 40 000. Danmark, Norge och Finland tog 2015 vardera emot cirka 30 000 flyktingar, det vill säga mindre än en femtedel än vad Sverige gjorde.

Annons
Annons
Annons