Ofrånkomligt att det skär sig mellan olika kulturer

Uppgifterna om vad som hänt vid Telia Soneras styrelsesammanträden går isär. Men det är varken fråga om den klassiska finnkampen eller politiskt klanteri.

Under strecket
Publicerad
Annons

KOMMENTAR | Styrelsebråket i Telia Sonera
Av allt att döma är det fråga om en styrelseordförande, Tapio Hintikka, som har haft en säregen och mycket personlig uppfattning om hur styrelser ska arbeta i finsk-svenska bolag.
Det har helt enkelt skurit sig mellan styrelsens ordförande och majoritetens representanter. Resultatet blir att ordföranden får gå.
Inget konstigt med det egentligen, sånt händer i många styrelser.
Det glädjande i sammanhanget är att fallet Hintikka inte är ett utslag av den tråkiga finnkampsmentaliteten. Telia hade, ifall någon minns det, en trist förlovningsperiod med norska Telenor och farhågorna att det skulle gå åt fanders även med äktenskapet med finska Sonera var många. Att båda bolagen förde med sig respektive stat som ägare förbättrade inte oddsen precis.

Fusionen mellan Telia och Sonera har av allt att döma varit ett exempel där en finsk-svensk fusion fungerat tämligen gnisselfritt åtminstone på basplanet. De nationella självhävdelsebehoven har underordnats de
professionella uppgifterna och Telia Sonera utvecklas allt bättre.

Annons
Annons
Annons