”Oetiskt att prioritera vaccinering efter yrke”

Foto: Johan Nilsson/TT

Tanken att sjukvårdspersonal bör ges förtur till vaccin i kraft av sin viktiga samhällsroll strider mot likavärdesprincipen. De medicinska behoven bör styra, skriver Martin Peterson, professor i filosofi.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vem bör få vaccin först, äldre inom särskilda boenden eller personal inom akutsjukvården? Frågan kommer att diskuteras på måndag när den nationella pandemigruppen sammanträder. Folkhälsomyndighetens ståndpunkt är att äldre vid särskilda boenden bör gå först, men ett antal sjukvårdsregioner (bland annat Västra Götaland och Skåne) argumenterar för att det är viktigare att börja med att vaccinera den personal som behövs för att hålla igång akutsjukvården.

För ungefär tio år sedan finansierade en statlig myndighet (Krisberedskapsmyndigheten, numera en del av MSB) ett forskningsprojekt jag ledde som syftade till att artikulera för- och nackdelar med olika prioriteringsregler för pandemivaccin. Den gången gällde det fågelinfluensa, men ur etisk synvinkel är skillnaderna mot covid små.

Annons
Annons
Annons