X
Annons
X

Oenighet om klimatrapport

In i det sista var det stor oenighet om klimatets påverkan på havsnivåerna när slutraderna i FN:s klimatrapport skulle formuleras. Problemet är stora olikheter mellan det datamodellerna visar kommer att hända med havsnivåerna, och vad som faktiskt har observerats, erfar SvD.

Fyra foton som tydligt visar klimatförändringens inverkan på glaciärarna. Bilden till vänster visar Shepard-Glaciären i Glacier National Park, Montana, USA, år 1913, överst, och år 2005. Till höger bilder på Grinnell-Glaciären i samma park tagna 1940 och 2004.
Fyra foton som tydligt visar klimatförändringens inverkan på glaciärarna. Bilden till vänster visar Shepard-Glaciären i Glacier National Park, Montana, USA, år 1913, överst, och år 2005. Till höger bilder på Grinnell-Glaciären i samma park tagna 1940 och 2004.

I dag offentliggörs det viktigaste dokumentet om de globala
klimatförändringarna. Det är FN:s expertpanel i klimatfrågor, IPCC, (Intergovernmental Panel for Climate Change) som sammanställer de senaste årens forskning. Dels av iakttagna förändringar, dels scenarier för hur klimatet kommer att förändras fram till år 2100. Utifrån kunskapen drar IPCC en slutsats om vilken roll människans utsläpp spelar för
klimatförändringarna.

Fyra foton som tydligt visar klimatförändringens inverkan på glaciärarna. Bilden till vänster visar Shepard-Glaciären i Glacier National Park, Montana, USA, år 1913, överst, och år 2005. Till höger bilder på Grinnell-Glaciären i samma park tagna 1940 och 2004.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X