Oenighet om ersättning - neurosedynskadade dömer ut JK:s rapport

Justitiekanslern (JK), Göran Lambertz, anklagas för att ha förbisett fakta i rapporten som skulle klargöra myndigheternas roll i neurosedynskandalen. De drabbade kräver nu att få träffa socialminister Lars Engqvist innan beslut fattas under höst.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Vi konstaterade att det fanns fel redan när rapporten släpptes, men vi har grunnat på saken och samlat ihop egna uppgifter, förklarar Alf-Peter Svensson, jurist och representant för de neurosedynskadade.
Under åren 1959-61 gavs neurosedyn till gravida kvinnor för bland annat sömnsvårigheter. Över 10 000 barn världen över drabbades, varav ett hundratal finns i Sverige. I sitt brev till socialministern pekar de neurosedynskadade på den höga ersättning som deras tyska medoffer får av staten, jämfört med föreslagna 250 000 kronor från svenskt håll. Dessutom pekar de drabbade på en artikel i British Medical Journal som redan 1960 tog upp faran med neurosedyn och som, anser man, borde lett till att dåvarande Medicinalstyrelsen dragit tillbaka den.

– Artikeln handlar om nervskador av läkemedlet och det skulle knappast ha föranlett Medicinalstyrelsen att dra tillbaka läkemedlet, kontrar dock justitiekansler Göran Lambertz.

Annons
Annons
Annons