Annons
X
Annons
X

OECD varnar för utvecklingen i eurozonen

Den globala ekonomin återhämtar sig sakta men återhämtningen är svag och ömtålig. Det skriver den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i sin stora konjunkturprognos. I eurozonen krymper ekonomin i år och av samtliga 31 OECD-länder är det endast tre (Norge, Schweiz och Sydkorea) som har överskott i årets statsbudget.

För svensk del blir underskottet 0,3 procent av BNP vilket ska jämföras med OECD-snittet på minus 5,3 procent.

Under 2013 räknar OECD:s ekonomer med att Sverige, Finland och Australien ansluter sig till de länder som har budgetöverskott. Sveriges överskott beräknas till 0,3 procent.

Störst underskott, under de två åren som prognosen omfattar, har Japan med 9,9 procent i år och 10,1 procent nästa år. För USA blir underskottet 8,3 procent i år och 6,5 procent 2013.

Annons
X

I rapporten pekar OECD ut Sverige som ett av de länder där bostadspriserna är höga i förhållande till hyresnivåer och inkomster vilket kan komma att betyda ”en möjlig priskorrektion vid någon tidspunkt”.

För Sverige räknar OECD med att tillväxten i år faller till 0,6 procent, ned från 4,0 procent i tillväxt 2011. Det kan jämföras med OECD:s novemberprognos, i vilken organisationen räknade med en svensk tillväxt på 1,3 procent i år.

För 2013 höjer OECD prognosen för Sverige från 2,3 procent till 2,8 procent.

I rapporten hyllas den svenska budgetdisciplinen, som sägs ha skapat utrymme för stimulanser som kan behövas om tillväxten blir betydligt svagare än väntat.

För att undvika att arbetslösheten i Sverige biter sig fast och för att motverka social utslagning efterlyser OECD reformer som gör det enklare att ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar.

OECD beräknar årets snittarbetslöshet i Sverige till 7,6 procent, mot 7,5 procent i fjol. Även för 2013 beräknas den svenska arbetslösheten ligga på 7,6 procent.

Det finns en möjlighet att utvecklingen för den svenska ekonomin blir lite ljusare än befarat, om produktiviteten vänder uppåt snabbare än väntat, vilket kan få fart på exporten.

OECD-ekonomerna ser samtidigt en risk för att kraftiga fall i bostadspriser i kombination med ökad arbetslöshet kan sätta käppar i hjulen genom att öka hushållens sparande och dra ned på den inhemska konsumtionen.

Men det stora problemet är eurokrisen. Den ömtåliga globala återhämtningen kan spåra ur om eurokrisen förvärras, skriver OECD.

– Med låg tillväxt, hög arbetslöshet och mycket litet utrymme för makroekonomiska åtgärder behövs strukturreformer för att få fart på ekonomierna, sade Angel Gurria, OECD:s generalsekreterare när prognosen presenterades i Paris på tisdagen.

Inför EU-toppmötet i Bryssel skickar OECD med några goda råd för att få fart på tillväxten:

*** Genomför omfattande** strukturella reformer inom utbildning, innovation och för ökad konkurrens.

*** Fortsatt förstärka** de finansiella brandväggarna för att undvika smitta från krisländerna.

*** Förbättra den** europeiska marknadens funktionssätt.

*** Öka Europeiska** investeringsbanken kapital för infrastrukturprojekt.

OECD uppmanar EU att agera nu och inte vänta. Dröjsmål kan fördjupa krisen och negativt påverka hela den globala ekonomin.

Finanspolitiska åtstramningar måste gå hand i hand med strukturella åtgärder för att underlätta tillväxtprocessen, skriver OECD.

Det är oerhört viktigt att hitta en balans mellan sparåtgärder och ökade intäkter i varje lands budget.

Men reformprogrammet måste också innehålla åtgärder för att öka sysselsättningen, minska ojämlikheterna och skydda de svagaste i samhället, avslutar OECD sin sammanfattning av rapporten.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X