OECD: Dystra utsikter för tillväxten på kort sikt

Utsikterna för global tillväxt ser fotsatt dystra ut på kort sikt. Tillväxtekonomierna tappar fart, världshandeln bromsar in och återhämtningen i utvecklade ekonomier går trögt till följd av fortsatt svaga investeringar. Det skriver OECD i rapporten "Med sikte på tillväxt" (Going for Growth) som publiceras i samband med G20-mötet i Shanghai.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

"Dessa kortsiktiga problem har uppstått mot bakgrund av en generell avmattning av produktivitetsvinsterna. Denna negativa utveckling har pågått sedan i början av 2000-talet, åtminstone i de utvecklade ekonomierna, och det finns få tecken på återhämtning", skriver OECD.

OECD fastslår att regeringar runt om i världen måste ta itu med de djupa strukturella brister som framkom under krisen vid utarbetandet av reformstrategier.

Annons
Annons
Annons