Annons

Också vår tid behöver hjältar

Under strecket
Publicerad

Det finns 31 offentliga minnesmonument över Raoul Wallenberg runtom i världen, spridda över fem kontinenter – ett faktum som sannolikt är föga känt i Sverige. Om dem står att läsa i en intressant och angelägen avhandling som tyska konstvetaren Tanja Schult lade fram vid Humboldt-universitetet i Berlin nyligen. ”The Many Faces of Raoul Wallenberg” är tvärvetenskapligt upplagd, och diskuterar både bilden av Wallenberg, samtidens hjältebild och minnes- och äremonumentet som genre. Bland annat mot bakgrund av att såväl hjältefiguren som den här sortens minnesmärken blev problematiska under diktaturernas våldsamma 1900-tal.

Men i national- och krigshjältens ställe träder här kosmopoliten Wallenberg, den civile hjälten, skriver Tanja Schult. Det är han som tar gestalt i de 31 monumenten: några i konkret form, med konkreta budskap, andra mer ogripbara, med större utrymme för eftertanke och inkännande.

Annons
Annons
Annons