Annons

Också modernt samhälle behöver gemensam kultur

Det långsiktiga målet måste vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället så att de identifierar sig som svenskar, känner ansvar för samhällsgemenskapen och tar till sig vår gemensamma västerländska värdegrund, skriver Christian Carlsson, KDU.

Under strecket
Publicerad

På SvD Brännpunkt den 25 september skrev Kjell Magnusson att ”ett modernt samhälle hålls samman av strukturella faktorer, inte en gemensam kultur.” Vidare påstår han att de idéer om en gemensam värdegrund som varit populära i svensk politik skulle vara omöjliga att återupprätta.

Det är två felaktiga påståenden. Också ett modernt samhälle är i behov av en gemensam kultur och en gemensam värdegrund för att hålla samman och dessa idéer är inte omöjliga att återupprätta. Tvärtom är dessa idéer i allra högsta grad levande, exempelvis i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Annons
Annons
Annons