Annons
X
Annons
X

Också inom psykiatrin värnas arbetslinjen

PÅ PLATS | EN SATSNING SATT I RÄTT SAMMANHANG

Södermalm Våldsbrotten med koppling till psykisk sjukdom samt vidhängande diskussion om rättspsykiatrin hör vi kanske mest om. Men som socialminister Göran Hägglund framhöll igår, när regeringen presenterade sin psykiatrisatsning, så är det snarare alla de som befinner sig i ett ”stilla lidande” som är huvudproblemet.

Pressträffen hölls på Stockholms Centrum för Ätstörningar, vilket stämmer med de ­senaste årens tendenser. I Socialstyrelsens senaste Folkhälsorapport (2005) lyftes den psykiska ohälsan hos framför allt unga kvinnor mellan 16 och 34 år fram som orosmoln.

Senare lägesrapporter har förvisso antytt att nedåttrenden i hela befolkningen kan ha stannat upp, men det behöver inte bero på ökat välbefinnande. Det kan också betyda att färre söker hjälp.

Annons
X

Det är dessvärre inte otänkbart. Mycket har gjorts för att riva ner den gamla slutna ­modellen med stora mentalsjukhus, men det nya som skulle ersätta den har inte byggts upp med samma hastighet. Kanske har folk gett upp hoppet om hjälp.

När psykiatrisamordnaren Anders Milton presenterade sin utredning häromåret pekades flera brister ut. Det konstaterades att målgruppen inte rehabiliterades till arbete, att resurserna inte används optimalt och att samverkan mellan kommuner och landsting brister. De satsningar som nu görs, totalt 2,7 miljarder kronor, tar sikte på dessa brister. Under de kommande tre åren ska psykiatrivården för barn och unga förbättras och kompetens och kunskap tillföras vårdens alla delar.

Vikten av att komplettera kommunernas verksamhet med de positiva krafter som finns i ­lokala kooperativ, brukarorganisationer och så kallade fontänhus lyftes fram av centerledaren Maud Olofsson. Vill man ge vägar in i samhället krävs slussar ut i arbetsliv och sociala sammanhang. Också inom psykiatrin ger arbetslinjen välmående.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X