Annons

Obligatoriskt system garanterar inte valfrihet

Äldreminister Maria Larsson vill göra valfriheten obligatorisk inom äldreomsorgen. Men för att privata alternativ ska tillkomma är det nödvändigt att det finns ett eller flera företag som är beredda att leverera tjänsterna. Så ser inte verkligheten ut i alla kommuner, skriver Axel Cronert, som i en magisteruppsats gått igenom 250 kommuner när det gäller privata alternativ.

Under strecket
Publicerad

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) slog nyligen ett slag för valfriheten inom den svenska äldreomsorgen. På
DN Debatt 15/9 lanserar hon en utredning av vad som kan göras för att fler kommuner ska överlåta valet av utförare av olika tjänster inom äldreomsorgen till den enskilda brukaren, enligt lagen om valfrihetssystem (Lov). På så sätt, menar hon, ska valfriheten för de äldre få spridning till fler kommuner och omsorgen bli bättre. I sin artikel bortser dock Larsson från att inte ens ett obligatorium om valfrihetssystem utgör en garant för en utbredd valfrihet inom välfärden i de svenska kommunerna.

Av de 94 kommuner som infört valfrihetssystem enligt lov vid SKL:s kartläggning i september 2011 var det fler än 3 av 10 som likväl inte uppnådde en större andel privat äldrevård än 5 procent under året. I 18 av dessa kommuner hade inte någon äldreomsorg alls köpts in av företag eller föreningar. Lov:s betydelse sätts i ytterligare perspektiv av att 46 kommuner, eller nästan var fjärde, bland de kommuner som inte infört valfrihetssystem ändå hade köpt äldreomsorg för 5 procent eller mer av de totala kostnaderna för 2011.

Annons
Annons
Annons