”Obligatorisk f-klass får marginell effekt”

Foto: Jessica Gow/TT

I dagsläget går nästan 98 procent av alla Sveriges barn i förskoleklass. Ambitionen med de rödgrönas förslag om att göra den obligatorisk är det inget fel på. Men det kommer endast att ha en marginell effekt, om någon alls, på de fallande skolresultaten, skriver allianspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Publicerad
Annons

Lena Hallengren (S) och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, argumenterar i SvD (17/7) mot Alliansens förslag om tioårig grundskola. De vill istället behålla förskoleklassen och ignorerar de studier som visar att dagens förskoleklass håller en mycket skiftande kvalitet och att Sverige behöver ett fokus på kunskap och tidigt stöd. Det borde vara en självklarhet att säkerställa att lärarna har den kompetens som krävs för att möta sexåringarna och bidra till deras kunskapsutveckling.
 
Den svenska förskolan har länge varit ett föredöme för resten av världen. De flesta svenska barn går i förskola och forskningen är tydlig med förskolans betydelse för den fortsatta skolgången. Förskollärarnas betydelse är naturligtvis helt avgörande och med den nya reviderade läroplanen för förskolan så har förskollärarnas ansvar ökat. När förskoleklassen infördes 1998 var syftet bland annat att införa förskolans pedagogik i skolan. Förskoleklassen skulle också fungera som en bro mellan förskolan och skolan.
 
Utvärderingar och studier visar dock att kvaliteten och utformningen på förskoleklassen varierar. På vissa håll har förskoleklassen blivit en skolförberedande verksamhet medan den på andra fortfarande domineras av förskolans kultur och traditioner. Behovet av att tydliggöra sexåringarnas verksamhet var tydligt och alliansregeringen tillsatte därför grundskoleutredningen för att bland annat utreda en tioårig grundskola.
 
De fallande skolresultaten i den svenska skolan har knappast undgått någon. Den negativa trenden måste vändas. Vi vet att tidigt stöd och en bra start är helt avgörande för en fortsatt god kunskapsutveckling och därför är en bra skolstart helt grundläggande. Alliansen anser att en tioårig grundskola där barnen börjar i skolan vid sex års ålder har flera fördelar. Tydliga och tidiga mål gör att barn lär sig läsa och ta till sig enklare texter redan i tidig ålder. Förutom att de tidigt börjar lära sig skriva, läsa och räkna, innebär en tioårig grundskola även att de yngsta barnen får rätt till tidigt stöd.
 
En tioårig grundskola ställer också andra krav på undervisningen. De lärare som ska undervisa sexåringarna måste ha rätt kompetens, legitimation och behörighet för skolundervisning. Förskollärarnas kompetens är i sammanhanget ovärderlig. Deras kunskap om små barns lärande är viktig och fyller en viktig funktion. Vi behöver dock säkerställa att de har den kompetens som krävs för inlärning av att kunna läsa, skriva och räkna och för bedömning av dessa kunskaper. Därför vill vi fortbilda förskollärarna så att alla får behörighet att undervisa i nya klass ett. Regeringens förslag om obligatorisk förskoleklass tar inte fortbildningen av förskollärarna i beaktning. Utan denna fortbildning är det inte möjligt att säkerställa de yngsta elevernas rätt till tidigt stöd i samma utsträckning.
 
I dagsläget går nästan 98 procent av alla Sveriges barn i förskoleklass. Ambitionen med de rödgrönas förslag om obligatorisk förskola är det inget fel på. Ju fler barn som tidigare ägnar sig åt att lära sig läsa och skriva desto bättre. Men med tanke på hur många barn som redan går i förskoleklass kommer förslaget om obligatorisk förskoleklass endast att ha en marginell effekt, om någon alls, på de fallande skolresultaten.
 
Vid en jämförelse med andra OECD-länder får svenska elever mindre undervisningstid. I snitt får en svensk elev 180 färre undervisningstimmar än elever runt om i Europa. Detta i kombination med den senare svenska skolstarten får konsekvenser för elevernas färdigheter i läsning och matematik vilket i sin tur återspeglas i de sjunkande resultaten.
 
Dessvärre ändrade utbildningsminister Gustav Fridolin grundskoleutredningens direktiv när de rödgröna tillträdde i oktober. Men riksdagen fattade nyligen beslut om att göra grundskolan tioårig och den rödgröna regeringen har blivit uppmanad att senast i augusti 2015 återkomma med förslag för hur detta ska ske. Därför bör utbildningsministern ändra tillbaka grundskoleutredningens direktiv till Alliansens ursprungliga direktiv om att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder ska kunna utformas.
 
Alliansen tar de fallande resultaten i svenska skolan på största allvar. För att möta dessa behöver vi vara öppna för alla vägar. Tioårig grundskola är en viktig del i detta arbete.
 
Camilla Waltersson Grönvall

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons