Oberäknelig rysk kapten flyr norskt vatten

Under strecket
Publicerad
Annons

OSLO Den ryska trålaren Elektron jagas av fyra norska kustbevakningsfartyg i internationellt farvatten i Barents hav. Ombord på det rostiga fartyget befinner sig två norska inspektörer mot sin vilja. Norges nye utrikesminister Jonas Gahr Støre fick sin första kris samtidigt som han övertog ämbetet.
Även om det knappast är någon risk för de två norska inspektörerna ombord på Elektron har den självsvåldige ryska kaptenen skapat ett akut diplomatiskt problem mellan Norge och Ryssland.
Elektron fiskade utanför Svalbard, i ett område där Norge hävdar att det har rätt att reglera fisket. Den så kallade skyddszonen upprättades 1978, men erkänns bara av Kanada. Ryssland har protesterat mot zonen. I praktiken har emellertid Norge utövat myndighet över fisket där.

Det var tidigt i lördags som två norska inspektörerna gick ombord på Elektron. De upptäckte snabbt nät med maskvidder som bröt mot norska regler och försök från den ryska besättningens sida att förstöra bevis på olagligt fiske.

Annons
Annons
Annons