X
Annons
X

Obegripliga myter om missbruksvården

Debatten om missbruksvården utgår numera från att alla narkomaner är opiatmissbrukare, till exempel heroinister. Det är en felaktig utgångspunkt. Flertalet injicerande narkomaner är sedan årtionden missbrukare av centralstimulantia, till exempel amfetamin. Men debatten förenklas hela tiden till att utgå enbart från opiatmissbrukare. Så gör bland andra Tobias Linder och Markus Boman (
Brännpunkt 27/12), båda läkare som driver ett privat behandlingshem. Deras argumentation handlar enbart om den mindre gruppen missbrukare: opiatmissbrukarna, och deras argument, förslag och påståenden gäller överhuvudtaget inte missbrukare av centralstimulantia och således inte heller cannabismissbrukare.

Tesen som Linder och Boman driver är att moralism styr missbruksvården (för opiatmissbrukarna) och att detta är politikernas fel. Deras huvudargument är att medicinering med narkotikaklassade läkemedel såsom metadon och buprenorfin (ett av de senare, Subutex, kommer att dras in av tillverkaren för att det läcker till svarta marknaden och förorsakar många dödsfall) är den enda vettiga behandling man kan ge opiatmissbrukarna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X