Annons
X
Annons
X

Obegripliga myter om missbruksvården

REPLIK | NARKOMANVÅRD

Debatten om missbruksvården utgår numera från att alla narkomaner är opiatmissbrukare, till exempel heroinister. Det är en felaktig utgångspunkt. Flertalet injicerande narkomaner är sedan årtionden missbrukare av centralstimulantia, till exempel amfetamin. Men debatten förenklas hela tiden till att utgå enbart från opiatmissbrukare. Så gör bland andra Tobias Linder och Markus Boman (
Brännpunkt 27/12), båda läkare som driver ett privat behandlingshem. Deras argumentation handlar enbart om den mindre gruppen missbrukare: opiatmissbrukarna, och deras argument, förslag och påståenden gäller överhuvudtaget inte missbrukare av centralstimulantia och således inte heller cannabismissbrukare.

Tesen som Linder och Boman driver är att moralism styr missbruksvården (för opiatmissbrukarna) och att detta är politikernas fel. Deras huvudargument är att medicinering med narkotikaklassade läkemedel såsom metadon och buprenorfin (ett av de senare, Subutex, kommer att dras in av tillverkaren för att det läcker till svarta marknaden och förorsakar många dödsfall) är den enda vettiga behandling man kan ge opiatmissbrukarna.

Det vi vet om dessa läkemedel är att de kan fungera hyggligt under strikt medicinskt kontrollerade former. Men inte ens efter fem års medicinering har mer än var tionde patient blivit botad i den meningen att de har blivit narkotikafria. Internationella långtidsstudier visar att fortfarande efter 20 års medicinering har mindre än hälften blivit narkotikafria. De som har blivit narkotikafria har oftast blivit det därför att de tröttnat på de narkotikaklassade medicinerna och deras biverkningar och inte med hjälp av eller tack vare medicinerna.

Annons
X

En av de avgörande punkterna i Linders och Bomans argumentation är att det är politikerna som kräver moralism i missbruksvården (”Ska medicinska beslut fattas på ideologisk eller vetenskaplig grund?”). Deras huvudinvändning i detta avseende är att patientens sidomissbruk ska, enligt reglerna, leda till att patienten inte längre kan få de narkotikaklassade medicinerna.

Men detta är inte någonting som politikerna har fattat beslut om. Det har specialister (läkare) på Socialstyrelsen bestämt. Linder och Boman vågar inte säga detta, för då faller hela deras tes att det är politikerna som har fört in moralismen i opiatmissbrukarvården. Man kan beskylla politiker för mycket, men inte att de fattar besluten i Socialstyrelsens namn.

ANDERS ANNELL

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  socialläkare

  JENS LUNNERGÅRD

  husläkare

  ROLF BROMME

  journalist

  Fler artiklar om narkotikapolitik:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X