”Obegriplig kritik mot att sjukvården förnyas”

Svensk sjukvård har påbörjat en spännande resa där många av vårdens traditionella arbetssätt förändras – sjukvårdens DNA byggs om. Viktigast är utvecklingen inom it och patienternas aktiva medverkan. Att läkarnas organisationer gör motstånd mot detta är obegripligt, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad
Jörgen Nordenström, Magna Andreen Sachs och Nina Rehnqvist

Jörgen Nordenström, Magna Andreen Sachs och Nina Rehnqvist

Foto: Privat, Håkan Målbäck, Anders Norderman
Hänvisningen till ett värdebaserat ersättningssystem på Nya Karolinska är helt felaktig, skriver artikelförfattarna.

Hänvisningen till ett värdebaserat ersättningssystem på Nya Karolinska är helt felaktig, skriver artikelförfattarna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Höstens debatt om den framtida sjukvårdens väg och NKS framtida vård har fokuserat på upphandlings­frågor, infrastrukturkostnader, hur beslut tagits och konsultarvoden. Den viktigaste aspekten har kommit i skymundan, nämligen behovet att förbättra sjukvårdens kvalitet. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ger helt nya möjligheter att mäta, analysera, lagra och nyttig­göra den myriad av data som sjukvården tar fram. Sjukvården kan nu utvecklas i en utsträckning som saknar motstycke och kan ta det steg som andra samhällssektorer sedan länge påbörjat inom till exem­pel banker, detaljhandel och transport­sektorn.

Vare sig man gillar det eller inte så bidrar denna nya teknologi, den ökade transparensen och patienternas ökade delaktighet och valfrihet, till en stärkt patientmakt och skapar en struktur som styrs efter behov och efterfrågan i motsats till en organisation utformad efter fasta resurser. Flera av läkarnas intresse­organisationer, bland andra Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, har varit kritiska till denna utveckling av vården som förändrar den traditionella läkar–patient-relationen och som ifrågasätter läkarnas auktoritet.

Annons
Annons
Annons