Annons

Obama den första filosofipresidenten sedan Wilson

Publicerad

Historikern James Kloppenberg skriver i sin nya bok ”Reading Obama” om de idétraditioner som en ung man mötte vid Harvard och Columbia University på 1980-talet. Barack Obama, säger han till New York Times, är den första ”filosofpresidenten” sedan Woodrow Wilson på 1910-talet. Filosofin är pragmatismen och i statsvetenskapliga termer bekänner han sig närmast till samtalsdemokratin. Tillsammans pekar dessa läror på behovet av konsekvensanalys och kontinuerlig debatt. ”En intellektuell biografi om en verksam politiker kan numera förefalla vara en självmotsägelse”, skriver statsvetaren Robert Putnam cyniskt på bokens omslag. Han belyser en paradox: att i de hårda debatternas USA är intellektuella intressen ingen självklar tillgång i valtider. Först 2012 vet vi ifall Kloppenberg hjälper eller stjälper.

Anders Carlsson

Annons
Annons
Annons
Annons