Annons

”Obalanserna växer i världsekonomin”

Världsekonomin blir alltmer obalanserad, och USA:s centralbank kommer inte att höja räntan tillräckligt för att bromsa den ohållbart stora amerikanska konsumtionen. Risken för ett omskakande dollarfall är stor.

Under strecket
Publicerad

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanleys chefsekonom Stephen Roach besökte Stockholm i går

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanleys chefsekonom Stephen Roach besökte Stockholm i går

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanleys chefsekonom Stephen Roach besökte Stockholm i går
Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanleys chefsekonom Stephen Roach besökte Stockholm i går

De uppfattningarna har den amerikanska investmentbanken Morgan Stanleys chefsekonom Stephen Roach, känd som en mestadels pessimistisk röst i den globala kåren av ekonomiska analytiker.
**
Stephen Roach förutspår** att den amerikanska centralbanken Fed troligen bara kommer att höja USA:s styrränta en gång till. I så fall kommer Feds räntehöjningar att avbrytas på ungefär samma nivå som inflationstakten i USA (strax över 3 procent), vilket innebär en realränta runt noll procent. För att dämpa den alltför höga konsumtionen i USA och minska risken för en omvälvande försvagning av dollarn borde realräntan snarare ligga runt 2-3 procent, anser han.
Stephen Roach var kritisk mot både Greenspan och USA:s folkvalda politiker när han i går framträdde i Stockholm.

Annons
Annons
Annons