”Obalansen mellan könen kan bli stor”

I sin redovisning av problematiken med att män dominerar invandringen utelämnar Karlsson och Tasci emellertid en del av de problem som förknippas med stora gendergap, skriver Per Kågeson i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Malin Hoelstad

Per Kågeson

Foto: Privat
Annons

Statsvetarna Michael Karlsson och Nujin Tasci lyfter fram problemen med att pojkar och män sedan tio år tillbaka dominerar invandringen till Sverige och att gendergapet ökat under senare år (SvD Debatt 19/9). Störst är skillnaden bland ensamkommande barn och ungdomar där pojkarna nu utgör 88 procent. Eftersom denna grupp dessutom vuxit mycket snabbt under de senaste åren är utmaningen att skapa balans särskilt stort för denna kategori.

I sin redovisning av problematiken utelämnar Karlsson och Tasci emellertid en del av de problem som förknippas med stora gendergap. Med nu föreliggande trend kan de ensamkommande ungdomarna komma att uppgå till fler än 15 000 i år. De flesta av dem är födda i slutet av 1990-talet då årskullarna av barn födda i Sverige uppgick till cirka 90 000. De har sedan dess genom invandring ökat till cirka 100 000. Antalet ensamkommande barn och ungdomar fördubblades från 2013 till 2014 och en ny fördubbling kommer troligen att inträffa i år. Men om vi antar att ökningen inte fortsätter utan att antalet förblir på dagens nivå under de närmaste åren, så innebär det att de ensamkommande kommer att utgöra omkring 13 procent av sina årsklasser bland boende i Sverige. Det medför i sin tur att det i de aktuella årsklasserna vid vuxen ålder kommer finnas cirka 130 män på 100 kvinnor.

Annons
Annons
Annons