Obalans hotar elmarknaden

Det är viktigt att direktiven till Energikommissionen bättre återspeglar de faktiska utmaningarna. Nu gör regeringspartierna sitt bästa att ytterligare öka obalansen mellan vinter och sommar genom att föreslå utökat stöd till solkraft, skriver Per Kågeson.

Publicerad
Kortsiktigt kan regeringen själv besluta i vissa frågor utan att höra riksdagens mening. Till dem hör beslut om höjd avgift till kärnavfallsfonden, skriver Per Kågeson.

Kortsiktigt kan regeringen själv besluta i vissa frågor utan att höra riksdagens mening. Till dem hör beslut om höjd avgift till kärnavfallsfonden, skriver Per Kågeson.

Foto: MIKAEL FRITZON/TT
Annons

Den energipolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär bara i ett avseende en tydlig förändring av den av alliansregeringen förda politiken. Vattenfall ska få direktiv att inte längre planera för ny kärnkraft. De långsiktiga frågorna hänskjuts till Energikommissionen som, om den får en sammansättning som återspeglar mandatfördelningen i riksdagen, dock kan komma att fatta beslut som går den nya regeringen emot.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons