Annons
X
Annons
X

ÖB är redan frälst på en flytt till Enköping

Hur ska organisationen för att stridsleda det svenska flygvapnet se ut? Det är en fråga som har framkallat mycket tystnad.

Röster som var kritiska till en centralisering till Enköping (GLC/NOC) på bloggen Strilaren tystnade tvärt. En utredande ekonom på Högkvarteret som inte var beredd att sätta sitt namn under en utredning sattes ett slag i kylen.

Försvarets materielverk sågade först förslaget och när man fick uppdraget att granska kostnadsbilden byttes utredarna ut. Till bilden hör att man bara skulle räkna på vad det kostar att flytta från bergrummet i Hästveda till Enköping. Man har inte beräknat kostnaden för att bygga nytt och anlägga infrastruktur.

Annons
X

Fortifikationsverket har också fått ett uppdrag med samma huvudinriktning. Och i den sista remissomgången finns inga andra alternativ än ovan jord. Slutsatsen kan bara vara en.

Visserligen har ÖB Sverker Göranson inte fattat det formella beslutet, men beredningsprocessen är inställd på att Hästveda ska avvecklas – till förmån för ett tekniskt och kostnadsmässigt osäkert system placerat i Enköping. Varningar för att incident- och insatsberedskapen sätts på spel tas inte på allvar.

Så mycket för försvarsminister Sten Tolgfors tvåstegsstrategi som ska ge honom sista ordet.

Informationsövertag via high-tech i stället för kängor på marken dök upp som en våt försvarsdröm i mitten av 1990-talet. Det så kallade nätverksbaserade försvaret blev dock aldrig mer än ett svart hål för skattepengar och stoppades av alliansregeringen 2008. Stridsledningen bröts dock ut och döptes om från LEDSYST T till FMLS TS.

På Högkvarteret är Överste Per Nilsson den drivande kraften. Han är så entusiastisk att han av kritikerna har börjat kallas för ”Enköpings-Jesus”.

Nilsson har många järn i elden. Han är bland annat engagerad i organisationen AFCEA, vars ”mål är att verka som en brygga mellan politiska beslutsfattare, totalförsvarsmyndigheter, försvarsindustri och övrig industri inom områdena underrättelsesystem, lednings- och informationssystem”.

Vid sidan av personliga medlemskap har AFCEA ett tjugotal företagsmedlemmar (varav en är Försvarsmakten). Flera av företagen har jobbat med det nätverksbaserade försvaret för Försvarsmakten.

Tidigare kunde man på AFCEA:s hemsida läsa att Nilsson var styrelseledamot 2005–2008, men den historien berättas inte längre. De två första åren delade han styrelse med Överste Jan Pettersson, som är VD för holdingbolaget NESP som har högsta beredskap för att fortsätta Enköpingsprojektet. Pettersson är också kommunpolitiker i Enköping.

Jag kan inte riktigt bestämma mig för hur man bör se på den här typen av styrelseuppdrag. Det är naturligt med kontakter, liksom att gå från det militära till industrin, men det kan också finnas risker med alltför nära band.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X