Annons
X
Annons
X

Flyggiganterna gör upp – sätter nya rekord

Airbus och Boeing delade på segern i den ständiga kampen om vem som är störst på den globala flygmarknaden. Även om båda satte nya leveransrekord så tilltar oron för att marknaden ska vika när flygbolagen inte längre fortsätter med sina jättebeställningar.

[object Object]
Airbuschefen Fabrice Brégier hade bra fart på leveranserna under 2015 men konkurrenten Boeing lämnade ändå över fler plan till flygbolagen. Foto: Francois Mori/AP

Europeiska Airbus och amerikanska Boeing har haft några riktigt fina år. Tillsamman dominerar de två leverantörerna den globala flygmarknaden och de har kunnat räkna in en stadig ström av nya beställningar från flygbolagen.

Växande lågkostnadsbolag, snabbt expanderande Gulfstatsbolag och ett tidigare högt oljepris är några av de tyngsta faktorerna bakom att flygbolagen gång på gång lagt stora beställningar på nya mer bränslesnåla plan. Det har lett till att Airbus nu sitter med så omfattande beställningar att bolaget behöver tio års produktion för att beta sig igenom orderboken.

Det goda läget syns också tydligt när de två bolagen nu kommit med sina rapporter över det senaste årets leveranser. Båda sätter nya rekord men det är Boeing som vinner kampen med 762 levererade plan mot Airbus 635 plan.

Annons
X

Däremot var Airbus betydligt mer framgångsrikt på att dra in nya order. Airbus fick beställningar på 1 036 nya plan mot Boeings 768.

Fast det mest intressanta är kanske hur beställningarna förändrades jämfört med året före. För Airbus del minskade antalet nya order med 29 procent medan det för Boeings del handlar om en nedgång med 46 procent. Airbus gjorde på tisdagen i praktiken också klart att inbromsningen fortsätter i år.

Det har väckt oro för att det kan bli betydligt kärvare för tillverkarna framöver. Bakom ligger en så enkel sak som att flygbolagen efter sina tidigare jättebeställningar nu behöver koncentrera sig på att rekrytera personal och ta alla nya plan i drift.

Dessutom spelar oljepriset in. Efter att ha legat högt i många år har det fallit kraftigt och är nu med sina omkring 31 dollar per fat nere på samma låga nivå som våren 2004. Det driver också ned priset på flygbränsle och flygbolag som skaffar nya mer bränslesnåla plan tjänar inte längre lika mycket som tidigare på affären.

Allt det här sker efter att flygplanstillverkarna satsat enorma summor på att utveckla just nya mer bränslesnåla plan. Det handlar om allt från Airbus och Boeings nya långdistansplan A350 respektive Dreamliner till de nya planen för mellanlånga distanser A320Neo respektive 737Max.

På tisdagen gjorde Airbus ledning allt för att tona ned risken för ett bakslag. Även om det inte är samma fart som tidigare så räknar bolaget med att leveranserna ökar även i år, till åtminstone 650 nya plan.

Och under de kommande fem åren räknar Airbus med att antalet beställningar på nya plan blir högre än hur många plan bolaget lyckas producera. Så även om beställningarna bromsar in samtidigt som produktionen ökar så fortsätter orderboken att svälla utöver de beställningar på 6 787 nya plan Airbus nu har liggande.

I de här sammanhangen är det också viktigt att tidsperspektivet klart. Flygbolagen får vänta i många år på sina nya plan och ska sedan ha dem i bruk i 5-10 år innan planen säljs vidare. Det hinner hända mycket under den tiden och som Airbuschefen Fabrice Brégier påpekar räknar inte flygbolagen med att det låga oljepriset ska vara i all evighet.

Man ska heller inte blanda ihop tillfällig börsoro med den grundläggande efterfrågan på flygresor. Det finns en långsiktigt stabil trend som pekar på att flygresandet i världen fördubblas vart 15:e år medan det i vissa delar av Asien handlar om en fördubbling vart 10:e år.

Drastiska händelser som terrorattacker, börskrascher och finanskriser har tidigare bara gjort tillfälliga hack i kurvan och efterfrågan på flygresor har snabbt tagit fart igen. Än så länge finns inga tecken på att det skulle ha ändrat sig och Airbus och Boeings problem är mer hur de ska få fart på produktionen än att beställningarna inte strömmar in lika snabbt som för något år sedan.

Annons
Annons
X

Airbuschefen Fabrice Brégier hade bra fart på leveranserna under 2015 men konkurrenten Boeing lämnade ändå över fler plan till flygbolagen.

Foto: Francois Mori/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X