X
Annons
X

Oansvarigt om vi hade förbrukat överskotten

Det har nyligen förts en intressant och viktig arbetsmarknadspolitisk debatt på Brännpunkt (9/8, 10/8, 14/8).

Som ledning för myndigheten Arbetsförmedlingen vill vi dock kommentera Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johanssons (
14/8) beskrivning av de miljarder kronor som Arbetsförmedlingen återfört till statskassan. Ylva Johansson framställer det som att myndigheten avstod från att använda resurser som var avsedda till att bekämpa arbetslösheten. Så var inte fallet. Merparten av de återbetalade beloppen handlade om arbetslöshetsersättningen och dess motsvarighet (aktivitetsstödet) för de arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. De sammantagna utgifterna för dessa två ersättningar bestäms i huvudsak av hur många som är arbetslösa, inte huruvida Arbetsförmedlingen är passiv eller aktiv.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X