Annons
X
Annons
X

Oansvarigt att starta nya utdragna utredningar

Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm.
Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm. Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

SLUTREPLIK | NYA SLUSSEN

Vår debattartikel om behovet av en modern lösning för Slussen har besvarats av alla tre oppositionspartierna. Rudin (S) och Hamrin (V) skriver på Brännpunkt
15/7 att frågan är ”hur och när” Mälarens avtappningskapacitet måste förbättras? Vårt svar är att det måste göras nu, och att det görs genom den nya och moderna sluss som stadshusalliansen har tagit beslut om.

Översvämningsriskerna runt Mälaren är i dag akut. Stockholm och 35 kommuner är i en riskzon som är oacceptabelt stor. Därför behövs kraftiga åtgärder nu för att lösa de problem som har debatterats år ut och år in. Rudin och Hamrin vill ha fler utredningar där även andra kommuner blandas in. Då får vi ytterligare decennier av debatt och utredningar.

Helldén (MP) förklarar i en replik
14/7 att Miljöpartiets motstånd till nya Slussen till stor del beror på att vi står fast vid vårt beslut om Förbifart Stockholm. Att den Nya Slussen kommer att prioritera kollektivtrafik, cyklister och gående samt minska det totala antalet körfält för bilar är något som Helldén väljer att ignorera. Att använda Slussen som en spelbricka på detta vis är högst oansvarigt.

Annons
X

Rudin och Hamrin säger sig vilja utreda nya avtappningsplatser, och vill titta på ökad kapacitet vid Hammarbyslussen, men detta har alliansen redan beslutat om. Arbetet som inleds år 2013 innebär att Mälaren får två nya avtappningskanaler i Slussen och en ny sluss byggs mellan kanalerna. Avtappningskapaciteten från Mälaren ökar till cirka 1400 m3/s från dagens cirka 300 m3/s. Till detta kommer ytterligare tappkapacitet på andra platser i Staden att kraftigt öka det totala skyddet mot höga vattenflöden. Att fortsätta utreda och vänta med att öka avtappningskapaciteten är inte att ta ansvar för Stockholm och våra grannar i Mälardalen.

Frågan som står obesvarad är om det är Rudin och Hamrin som är S-ledaren Karin Wanngårds talesmän i Slussenfrågan? Om det är så: ska Socialdemokraterna göra Slussen till en valfråga, och river de upp Slussen-beslutet om de vinner valet 2014, som Rudin har lovat?

STEN NORDIN (M)

finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande

JOAKIM LARSSON (M)

borgarråd med ansvar för livräddning och brandskydd, ordförande i Exploateringsnämnden i Stockholms stad

Annons
Annons
X

Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X