”Oansvarigt att låta skolor lägga ner prao”

Menar vi allvar med att bredda ungdomarnas val och ge dem bättre kunskaper om arbetslivet behövs en hel arsenal av ­åtgärder. Undervisning om arbetsliv måste väsentligt utökas och ­leva upp till läroplanens krav, skriver forskaren Anders Lovén.

Under strecket
Publicerad
98 procent av 16-åringarna söker i dag till gymnasieskolan delvis beroende på att arbets­marknaden för denna åldersgrupp är helt rade­rad, skriver ­Anders Lovén.

98 procent av 16-åringarna söker i dag till gymnasieskolan delvis beroende på att arbets­marknaden för denna åldersgrupp är helt rade­rad, skriver ­Anders Lovén.

Foto: Andreas H. Nilsson
Anders Lovén

Anders Lovén

Foto: Leif Johansson
Annons

Under de senaste åren har ett antal kommuner i Sverige lagt ner eller kraftigt minskat den så kallade praktiska arbetslivsorienteringen (prao). Nu senast har politikerna i Lund och Malmö överfört beslutsrätten ­rörande prao till respektive skolas rektorer. Ett sådant beslut vittnar om beslutande politikers okunskap om praons värde men också om bristande ansvarstagande. Prao är, rätt utformad, ett mycket kraftfullt instrument för att ungdomar skall få kunskap om arbetslivet och också öka sina möjligheter att fatta bra beslut om framtiden. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons