X
Annons
X

”Oansvarigt att dra ut på hyresförhandlingar”

Vi har gjort vårt yttersta för att nå en överenskommelse om ­hyrorna, men motparten förhalar medvetet och vägrar att komma med ett motbud. Det skriver Billy McCormac, Fastighetsägarna Stockholm, i en replik till Hyresgästföreningen.

Hyresförhandlingssystemet i Stockholmsregionen befinner sig i en djup kris och många, framförallt alla bostadslösa, drabbas. De förhandlande parternas svårigheter att nå gemensamma ståndpunkter i förhandlingsarbetet bidrar till en bostadsmarknad som präglas alltmer av otrygghet, en växande svart marknad, kriminalitet, trångboddhet och minskat byggande. Det är alltid de svagaste som råkar mest illa ut. Något måste göras – och snabbt.
 
Mot denna något dystra bakgrund blir jag mest förbryllad över Hyresgästföreningen Region Stockholms ickekonstruktiva och osakliga debattinlägg med rubriken "Fastighetsägarna jagar större vinst", SvD Debatt 20/11.

Först måste jag rätta till några sakfel. Hyresgästföreningen Region Stockholm hävdar att fastighetsägare i Stockholm har en direktavkastning på 7,7 procent. Här har de blandat ihop direktavkastning på bokförda värden och på marknadsvärden. Branschpraxis är att direktavkastningen relateras till marknadsvärdet. Konsultföretaget som gjort rapporten åt Hyresgästföreningen har också räknat ut direktavkastning på marknadsvärdet och då varierar det mellan 2 och 4 procent, för 14 av de 15 undersökta företagen.

Billy McCormac

Foto: Pressbild Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X