Annons
X
Annons
X

”Oacceptabelt att spara på polisen i Stockholm nord”

Det är oacceptabelt och oansvarigt att genomföra besparingar i ett polisområde som Stockholm nord, där situationen i dagsläget redan är mycket ansträngd. Det skriver kommunstyrelsens ordförande i sex kommuner norr om Stockholm.

Polisens kris
Foto: Stina Stjernkvist/TT

DEBATT | POLISEN

Invånarnas säkerhet och trygghet är samhällets viktigaste ansvar. Därför är det mycket oroande att polisområde Stockholm nord står inför 18 miljoner kronor i besparingar. En redan ansträngd situation riskerar därmed att bli ohållbar. Ökad kriminalitet på Järvafältet, en del av polisområde Stockholm nord, gör att resurser dräneras från övriga kommuner i området. Det är oacceptabelt och oansvarigt att genomföra besparingar i ett område där situationen i dagsläget redan är mycket ansträngd.

Polisens misslyckade omorganisation förra året innebar nedläggningen av flera lokalpoliskontor. Detta kopplat till den kraftiga omfördelningen av resurser till ”prioriterade områden” i delar av Stockholms-regionen har lett till att otryggheten ökat i kommuner som Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Att då ytterligare dra ner på budgeten för polisområde nord är ett svek mot alla invånare som är bosatta i våra kommuner.

Synliga poliser och förebyggande arbete har effekt på brottsligheten och då närvaron minskar så ökar risken för brott och otrygghet. Polisens närvaro är därför direkt avgörande för invånarnas förtroende, dels för polisens arbete, men även för oss politiker. Som ytterst ansvariga för att driva en positiv samhällsutveckling i våra kommuner ser vi väldigt allvarligt på den situation som råder. I och med besparingarna undermineras det arbete som vi försöker åstadkomma, där vi värnar om våra kommuninvånares väl. Polisens synlighet ökar tryggheten hos medborgarna och tillräckliga resurser gör det möjligt att snabbt vara på plats då ett brott begås.

Annons
X

Med anledning av besparingen på vår trygghet kräver vi svar från inrikesminister Anders Ygeman. Hur kan man å ena sidan utlova satsningar inom området för att i nästa stund göra kraftiga besparingar? Kriminalitet och otrygghet ökar där polisen inte befinner sig. Ska läget behöva bli ännu värre för att våra invånares trygghet ska bli prioriterad? Inrikesministern och rikspolischef Dan Eliasson måste börja ta ansvar för den kris som polisen befinner sig i och den påverkan detta får på säkerheten runt omkring oss. Hur ska polisen kunna agera på larm och öka sin närvaro när det redan ansträngda läget förvärras?

Omdömet hos beslutsfattarna både inom polisstyrelsen och regeringen har fullständigt fallerat.

Samverkan mellan kommun och polis är en viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i närområdet. Vad händer med säkerheten i kommunerna i Stockholm nord om resurserna prioriteras till ett enda lokalområde? Vilka konsekvenser får detta för utvecklingen i Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och övriga kommuner i området? Om situationen fortsätter att förvärras och allt mindre resurser läggs på att motverka och bekämpa brott kommer det att leda till ökad kriminalitet och fler otrygga områden.

De lokala poliser som verkar i våra kommuner gör sitt bästa för att säkerställa trygghet och säkerhet, men som ett resultat av besparingar och omprioriteringar saknas det resurser. Omdömet hos beslutsfattarna både inom polisstyrelsen och regeringen har därmed fullständigt fallerat då de varken bjudit in oss kommunrepresentanter till dialog eller på allvar analyserat konsekvenserna av de beslut som fattats. Det krävs en utförlig konsekvensanalys av resultatet av besparingarna från regeringens håll för att säkerställa att lag och ordning kan upprätthållas i hela polisområdet. Polisen måste ha tillräckliga resurser för att göra det jobb de är tillsatta att göra, så att vi politiker i vår tur kan gör det jobb vi är valda att utföra!

Parisa Liljestrand (M)

kommunstyrelsens ordförande Vallentuna kommun

Michaela Fletcher (M)

kommunstyrelsens ordförande Österåker kommun

Leif Gripestam (M)

kommunstyrelsens ordförande Täby kommun

Henrik Thunes (M)

kommunstyrelsens ordförande Sollentuna kommun

Mathias Bohman (S)

kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby kommun

Ibrahim Khalifa (S)

kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun

Annons
Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X