Annons

”Sidas abortimperialism är oacceptabel”

Den dominerande inställningen i nästan hela Afrika, södra Asien och Sydamerika är långt mer abortrestriktiv än vad USA själva är. Detta bortser Göran Collste från, skriver Per Ewert i en slutreplik om Sida och abortfrågan.

Under strecket
Publicerad

Per Ewert

Foto: Claphaminstitutet

Professor Göran Collste replikerar på min artikel om Sidas nya abortbaserade biståndspolicy. Han anser att det i själva verket är USA:s praxis från Reagans dagar (även om också Collste något vilseledande hänvisar till Trumpadministrationen) som utgör ingrepp i biståndsorganisationers och fattiga länders familjeplanering.

Här anlägger dock Collste ett snett perspektiv. Det är Sverige, inte USA som nu försöker göra kraftfulla ingrepp i det som etikprofessorn kallar ”en oundgänglig del av en framgångsrik familjeplanering” i fattiga länder. Men då förbiser han den viktiga detaljen att den totalt dominerande inställningen i nästan hela Afrika, södra Asien och Sydamerika är långt mer abortrestriktiv än vad USA själva är. Det USA gjort genom sin biståndspraxis är att skydda dessa länders inställning mot västerländska intressen som aktivt vill försöka pressa på andra länder sin egen liberala abortsyn. Detta är en i grunden ödmjuk och sund inställning som Sida nu med ekonomiskt tvång vill tvinga mottagarländer att ändra på. På andra områden brukar vi kalla sådant agerande för kolonialism. Sida borde skämmas för sitt ställningstagande.

Annons
Annons
Annons