Nytt varsel att vänta från Seko

LO-förbundet Seko har strandat avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna, Maskinentreprenörerna. Ett varsel om konflikt-åtgärder väntas inom ett par dagar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Striden mellan Seko och Maskinentreprenörerna är identisk med den konflikt som lett till strandade förhandlingar med Sveriges Byggindustrier, BI. Inom väg- och banområdet har Seko varslat om konflikt till fredag den 23 april.
Då drabbas främst en rad asfaltverk när mellan 200 och 300 Seko-medlemmar strejkar.
Medlingsansträngningarna som i dag, onsdag, intensifieras kan dock lösa knutarna och leda till en uppgörelse.

Enkelt uttryckt handlar båda förhandlingarna om med vem arbetsgivaren väljer att förhandla. Irritationen är stark inom Seko mot vad som uppfattas som inblandning från arbetsgivarsidan i fackets inre angelägenheter.
När det gäller löner och allmänna anställningsvillkor finns ingen oenighet mellan parterna.
Men den paragraf som reglerar hur förhandlingar går till vill Seko stryka alternativt förändra.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons