Nytt rekordunderskott

Under strecket
Publicerad
Annons

WILMINGTON Nytt kvartal - nytt rekordunderskott. Den trenden stod sig även under årets tre första månader.
USA noterade ett minus i bytesbalansen på 195,1 miljarder dollar - nästan 1 500 miljarder kronor - under perioden januari-mars rapporterade Handelsdepartementet i går. Det var 3,6 procent mer än under sista kvartalet i fjol och motsvarade hela 6,4 procent av BNP.
De höga oljepriserna var av en av förklaringarna till den fortsatta försämringen. USA är världens största oljeimportör. Men samtidigt visade de amerikanska hushållens aptit på importvaror - inte minst från Asien - inga tecken på att mattas. Importökningen uppvägdes bara delvis av en ökad amerikansk tjänsteexport. Och handeln med varor och tjänster svarade för nästan 90 procent av bytesbalansunderskottet.
Man ska heller inte, åtminstone på kort sikt, räkna med någon förbättring framöver. Prognoserna pekar på att underskotten fortsätter att vidgas. Och det har väckt oro på många håll.
USA måste få in 2,1 miljarder dollar om dagen från
centralbanker och andra utländska placerare för att finansiera sin utrikesbalans. Det är ohållbart i längden, har bland andra Fed-chefen Alan Greenspan varnat för.

Vita huset har hittills försökt tona ner den oron. Underskotten är en avspegling av att världsekonomin går i otakt, menar regeringen.
USA har, nu liksom tidigare, en avsevärt starkare ekonomisk tillväxt än Euroland och Japan. Det sätter sina spår i de internationella handelsflödena. När de andra stora aktörerna i världsekonomin får bättre fart på sina egna hemmamarknader kommer också de amerikanska balansproblemen att börja räta ut sig.
Men det kan alltså dröja. Den världsprognos som OECD la fram förra månaden reviderade ner BNP-prognosen för EMU-blocket till magra 1,2 procent i år och 2,0 procent nästa år och till 1,5 respektive 1,7 procent för Japan. Däremot väntas USA-expansionen bara mattas måttligt. USA får, enligt OECD, en tillväxt på 3,6 procent i år och på 3,3 procent under 2006.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons